Wednesday, December 19, 2018

دانلود ترجمه متن ریدینگ اول کتاب آیلتس کمبریج 13 آکادمیک Test 1

دانلود ترجمه متن ریدینگ اول کتاب آیلتس کمبریج 13 آکادمیک Test 1

دانلود ترجمه ریدینگ اول کتاب کمبریج آیلتس

بی شک یکی از بخش های سخت آیلتس آکادمیک ، ریدینگ است.
در آیلتس آکادمیک ، سه متن بلند (هر کدام در حد دو صفحه A4) به شما داده می‌شود و از هر کدام 13 تا 15 سوال پرسیده می شود.
شما در مدت 60 دقیقه باید به 40 سوال ریدینگ آیلتس پاسخ دهید.
اگر به دنبال نمره 7 آیلتس آکادمیک هستید، باید حداقل به 34 سوال ریدینگ پاسخ صحیح بدهید.
تقویت مهارت ریدینگ آکادمیک کار ساده ای نیست. برای رسیدن به نمره 7 ریدینگ باید موارد زیر را داشته باشید:  
 • سطح گرامر پیشرفته
 • دامنه لغات آکادمیک مناسب
 • توانایی خواندن متون انگلیسی
 • تکنیک جواب دادن به سوال های ریدینگ آیلتس
در مثال زیر که مربوط به Test 1 کتاب تست آیلتس کمبریج 13 می باشد (Cambridge IELTS Test 13) می توانید این مهارت خود را محک بزنید.
پس از انجام تست زنی، برای اینکه لغات جدید آکادمیک را بیاموزید، ترجمه متن ریدینگ نیز آورده شده است.
یادتان باشد، در بخش ریدینگ آیلتس ، معجزه ای وجود ندارد! اگر نمره 7 ریدینگ می خواهید، حتما 4 مورد بالا را باید بدست بیاورید.  

متن ریدینگ آیلتس کتاب تست کمبریج 13 به همراه ترجمه فارسی

Case Study: Tourism New Zealand Website
مورد مطالعه: وب سایت گردشگری نیوزلند
New Zealand is a small country of four million inhabitants, a long-haul flight from all the major tourist-generating markets of the world. Tourism currently makes up 9% of the country’s gross domestic product, and is the country’s largest export sector. Unlike other export sectors, which make products and then sell them overseas, tourism brings its customers to New Zealand. The product is the country itself – the people, the places and the experiences. In 1999, Tourism New Zealand launched a campaign to communicate beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture, and it made New Zealand one of the strongest national brands in the world.
نیوزیلند یک کشور کوچک با چهار میلیون ساکن و با پرواز طولانی از همه بازارهای مهم گردشگری جهان است. گردشگری در حال حاضر 9 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد و بزرگترین بخش صادرات این کشور است.
بر خلاف سایر بخش های صادراتی که محصولات را اول تولید می کنند و سپس آنها را در خارج از کشور می فروشند، گردشگری مشتریان خود را به نیوزیلند می کشد. محصول ، در واقع، خود کشور – مردم، مکان ها و تجارب هستند.
در سال 1999، گردشگری نیوزیلند یک کمپین برای برقراری ارتباط با زیبایی، فعالیت های مهیج در فضای باز و فرهنگ اصیل موری را آغاز کرد و نیوزیلند را یکی از قوی ترین برندهای ملی در جهان کرد.
A key feature of the campaign was the website www.newzealand.com, which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer. The heart of the website was a database of tourism services operators, both those based in New Zealand and those based abroad which offered tourism services to the country. Any tourism-related business could be listed by filling in a simple form. This meant that even the smallest bed and breakfast address or specialist activity provider could gain a web presence with access to an audience of long-haul visitors. In addition, because participating businesses were able to update the details they gave on a regular basis, the information provided remained accurate. And to maintain and improve standards, Tourism New Zealand organized a schema whereby organizations appearing on the website underwent an independent evaluation against a set of agreed national standards of quality. As part of this, the effect of each business on the environment was considered.
یکی از ویژگی های کلیدی این کمپین، وب سایت انگلیسی www.newzealand.com بود که برای بازدیدکنندگان بالقوه نیوزیلند یک دروازه‌ی مجزا برای همه ی مواردی که باید ارائه می داد، فراهم آورد.
قلب این وب سایت، پایگاه داده ای از اپراتورهای خدمات گردشگری بود، کم هم آنهایی در که نیوزیلند و هم آنهایی که خارج از کشور بودند را با ارئه خدمات گردشگری کمک می کردند. هر گونه کسب و کار مربوط به گردشگری می توانست با تکمیل یک فرم ساده در سایت لیست شود.
این بدان معناست که حتی آدرس کوچکترین رستوران ها یا ارائه دهنده خدمات تخصصی با دسترسی به مخاطبان ( بازدیدکنندگان از نقاط دوردست) می توانستند در وب سایت حضور داشته باشند. علاوه بر این، چون بیزنس ها شرکت کننده در این کمپین قادر بودند تا جزئیاتی را که منظم وارد کرده بودند، به روز کنند، اطلاعات فراهم شده، دقیق بودند.
و برای حفظ و بهبود استانداردها، گردشگری نیوزیلند یک طرح را سازماندهی کرد که در آن سازمانهایی که در وبسایت حضور داشتند را به طور مستقل بر اساس مجموعه ای از استانداردهای کیفیت ملی توافق شده است، ارزیابی کردند. به عنوان بخشی از این ارزیابی، اثر هر کسب و کار بر محیط زیست در نظر گرفته شد.
To communicate the New Zealand experience, the site also carried features relating to famous people and places. One of the most popular was an interview with former New Zealand All Blacks rugby captain Tana Umaga. Another feature that attracted a lot of attention was an interactive journey through a number of the locations chosen for blockbuster films which had made use of New Zealand’s stunning scenery as a backdrop. As the site developed, additional features were added to help independent travelers devise their own customized itineraries. To make it easier to plan motoring holidays, the site catalogued the most popular driving routes in the country, highlighting different routes according to the season and indicating distances and times.
برای ایجاد ارتباط از تجربه نیوزیلند، این سایت همچنین دارای ویژگی هایی است که مربوط به افراد و مکان های معروف است. یکی از محبوب ترین آنها، مصاحبه با کاپیتان راگبی سابق نیوزیلند تانا اومگا بود.
ویژگی دیگری که توجه زیادی را جلب کرد، یک سفر تعاملی از طریق تعدادی از مکانهایی بود که برای فیلم های پرفروش انتخاب شدند که از مناظر خیره کننده نیوزلند به عنوان یک پس زمینه استفاده کردند.
همانطور که سایت توسعه یافت، ویژگی های اضافی اضافه شدند تا به مسافران مستقل کمک کنند تا طراحی برنامه های سفر خود را انجام دهند.
برای برنامه ریزی راحت تر سفرهای تعطیلات، سایت محبوب ترین مسیرهای رانندگی در کشور را فهرست می کند و مسیرهای مختلف را با توجه به فصل و نشان دادن فاصله ها و زمان ها نشان می دهد.
Later, a Travel Planner feature was added, which allowed visitors to click and ‘bookmark’ places or attractions they were interested in, and then view the results on a map. The Travel Planner offered suggested routes and public transport options between the chosen locations. There were also links to accommodation in the area. By registering with the website, users could save their Travel Plan and return to it later, or print it out to take on the visit. The website also had a ‘Your Words’ section where anyone could submit a blog of their New Zealand travels for possible inclusion on the website.
بعدها، یک ویژگی برنامه ریز سفر اضافه شد، که به بازدیدکنندگان امکان می دهد تا مکان ها یا جاذبه هایی را که مورد علاقه ی آنها هستند کلیک کرده و مکان ها را نشان دار کنند و سپس نتایج را بر روی نقشه مشاهده کنند.
برنامه ریز سفر پیشنهاد مسیرها و گزینه های حمل و نقل عمومی بین مکان های انتخاب شده را پیشنهاد کرد. همچنین لینک هایی به محل اقامت در این منطقه اشاره شده است. با ثبت نام در وب سایت، کاربران می توانند برنامه سفر خود را ذخیره کرده و بعدا به آن بازگردند یا چاپ کنند تا هنگام بازدید از آن استفاده کنند.
این وب سایت همچنین دارای بخش “نظرات شما” بود که هر کسی می توانست یک وبلاگ از سفرهای نیوزیلند خود را برای تسهیم در وب سایت ارائه دهد.
The Tourism New Zealand website won two Webby awards for online achievement and innovation. More importantly perhaps, the growth of tourism to New Zealand was impressive. Overall tourism expenditure increased by an average of 6.9% per year between 1999 and 2004. From Britain, visits to New Zealand grew at an average annual rate of 13% between 2002 and 2006, compared to a rate of 4% overall for British visits abroad.
وب سایت گردشگری نیوزیلند موفق به کسب دو جایزه Webby برای موفقیت آنلاین و نوآوری شد. شاید مهمتر از همه، رشد چشمگیر گردشگری به نیوزیلند بود.
هزینه های گردشگری بین سالهای 1999 تا 2004 به طور متوسط 6/9 درصد در سال افزایش یافت. از بریتانیا، بازدید از نیوزیلند بین سالهای 2002 تا 2006 به طور میانگین سالانه 13 درصد رشد داشت، در مقایسه با میزان 4 درصد تمام بازدید های خارج از کشور بریتانیایی ها.
The website was set up to allow both individuals and travel organizations to create itineraries and travel packages to suit their own needs and interests. On the website, visitors can search for activities not solely by geographical location, but also by the particular nature of the activity. This is important as research shows that activities are the key driver of visitor satisfaction, contributing 74% to visitor satisfaction, while transport and communication account for the remaining 26%. The more activities that visitors undertake, the more satisfied they will be. It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive, such as visiting a marae (meeting ground) to learn about traditional Maori life.  Many long-haul travelers enjoyed such learning experiences, which provide them with stories to take home to their friends and family. In addition, it appears that visitors to New Zealand don’t want to be ‘one of the crowd’ and find activities that involve only a few people more special and meaningful.
این وبسایت به منظور اجازه دادن به افراد و سازمانهای مسافرتی برای ایجاد برنامه های سفر و بسته های مسافرتی با توجه به نیازها و منافع خود راه اندازی شد. در وب سایت، بازدیدکنندگان می توانند فعالیت های خود را نه صرفا با موقعیت جغرافیایی، بلکه همچنین ماهیت خاص فعالیت ها جستجو کنند.
این مهم است چرا که تحقیقات نشان می دهد که فعالیت ها عامل اصلی رضایت بازدید کننده هستند، که 74٪ رضایت بازدید کننده را در بر می گیرد، در حالی که حمل و نقل و ارتباطات 26٪ باقی مانده را شامل می شود. هر چه بازدیدکنندگان فعالیت های بیشتری انجام دهند، بیشتر راضی خواهند بود.
همچنین مشخص شده است که بازدیدکنندگان از فعالیت های فرهنگی بیشتر زمانی که تعاملی هستند لذت می برند، از جمله بازدید از marae (فصل مشترک) برای یادگیری در مورد زندگی سنتی مائوری ها.
بسیاری از مسافران از دوردست آمده از چنین تجربیات یادگیری لذت بردند که داستان هایی را برای آنان فراهم کرد تا به دوستان و خانواده خود در خانه بگویند.
It could be argued that New Zealand is not a typical destination. New Zealand is a small country with a visitor economy composed mainly of small businesses. It is generally perceived as a safe English-speaking country with a reliable transport infrastructure.  Because of the long-haul flight, most visitors stay for longer (average 20 days) and want to see as much of the country as possible on what is often seen as a once-in-a-lifetime visit. However, the underlying lessons apply anywhere – the effectiveness of a strong brand, a strategy based on unique experiences and a comprehensive and user-friendly website.
می توان گفت که نیوزیلند یک مقصد معمولی نیست. نیوزیلند یک کشور کوچک با اقتصاد توریستی است که عمدتا از کسب و کارهای کوچک تشکیل شده است.
به طور کلی به عنوان یک کشور انگلیسی زبان ایمن با یک زیرساخت حمل و نقل قابل اعتماد شناخته شده است. به دلیل پرواز طولانی مدت، اکثر بازدیدکنندگان برای مدت طولانی (به طور متوسط 20 روز) باقی می مانند و می خواهند تا آنجا که ممکن است بیشتر کشور را ببینند، (به همین دلیل) اغلب (سفر به نیوزلند) به عنوان یک سفر یک بار در طول زندگی دیده می شود.
با این حال، درس های اساسی همه جا کاربرد دارند – اثربخشی برند قوی، استراتژی مبتنی بر تجارب منحصر به فرد و یک وب سایت جامع و کاربر پسند.

لغات مهم ریدینگ آکادمیک اول کتاب کمبریج آیلتس تست 13

Inhabitants: ساکنان
long-haul flight: پرواز طولانی مدت
Exhilarating: هیجان انگیز، شادی بخش
Authentic: اصیل
Blockbuster films: فیلم های پرفروش
Stunning Scenery: منظره خیره کننده
Backdrop: پس زمینه
Itinerary: برنامه سفر
Accommodation: محل اقامت
Tourism expenditure: هزینه های گردشگری

Friday, November 30, 2018

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت جمنا در ملبورن استرالیا

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت جمنا در ملبورن استرالیا

زمینه کاری شرکت Jemena ، نفت و انرژی است و به صورت تمام وقت ، کارشناس عملیات بازرگانی استخدام می کند.

آگهی استخدام در شرکت استرالیایی

معرفی شرکت Jemena – قبل از ارسال رزومه انگلیسی مطالعه شود

جمنا Jemena یک شرکت حوزه انرژی در استرالیا است که مالکیت و مدیریت مجموعه ای متنوع از دارایی های برق، گاز و آب را در سواحل شرقی استرالیا حمل می کند.  
این شرکت ، میلیون ها خانوار و کسب و کار را با این خدمات و به صورت روزانه تامین می کند.

توضیح پوزیشن کارشناس بازرگانی این شرکت

جمنا Jemena در حال حاضر مالک شرکت های زیر است.
 • Eastern Gas Pipeline (EGP)
 • Colongra Lateral pipeline
 • VicHub interconnect
 • the Queensland Gas Pipeline (QGP)
 • the Darling Downs Pipeline (DDP)
 • Northern Gas Pipeline (NGP)
کارشناس عملیات بازرگانی Commercial Operations Specialist باید به مدیر عملیات بازرگانی گزارش دهد و اطلاعات فنی مربوط به عملیات بازرگانی را برای تیم Commercial Operations و مدیران بازرگانی خطوط لوله Pipelines Commercial managers فراهم کند.
این فرد باید در روزهای کاری و با شیفت چرخشی روز کار و شب کار (در توضیح آورده Shift roster working both day and night) و در ساعات غیر کاری به صورت “On-call” توانایی کار کردن داشته باشد.

مسئولیت ها و وظایف مربوط به کارشناس بازرگانی

 • مدیریت قراردادهای حمل و نقل گاز (Administer Gas Transportation Agreements – GTA)
 • اطمینان از عملکرد خطوط لوله مطابق با شرایط و ضوابط مربوط به GTA – هماهنگ با مدیر بازرگانی خط لوله
 • تماس با مشتریان و طرف های خارجی برای کسب اطلاع از GTA، عملیات خط لوله ، سیستم جایگزین یا PypIT ، گزارش ها، صورتحساب و پرداختها
 • برنامه ریزی برای مشخص کردن مشتریان
 • مدیریت روزانه مسائل مربوط به عملیات
 • صورتحساب و اطمینان از انطباق با الزامات قانونی، مانند بازار تجاری کوتاه مدت Short Term Trading Market
 • تطبیق روزانه اطلاعات و داده های خط لوله
 • فراهم آوردن اطلاعات فنی متنوع و ابتکار عمل برای بهبود ها
 • کمک و حمایت مدیر عملیات بازرگانی

شرایط لازم برای استخدام در این سمت

 • داشتن مدرک در حسابداری، مدیریت قرارداد، سیستم های کامپیوتری، مهندسی یا تجربه قابل توجه در زمینه های مرتبط

مهارت های و سوابق کاری

 • تجربه در تجزیه و تحلیل داده ها، صورتحساب یا حساب های دریافتی برای یک شرکت بزرگ صنعتی
 • تجربه مدیریت قرارداد برای یک شرکت بزرگ صنعتی
 • سطح بالایی از حسابداری، تحلیلی، پیدا کردن مشکل و مهارت های محاسباتی
 • مهارت بالا در مایکروسافت اکسل
 • دانش کوئری دیتابیس از قبیل SQL ، اما خیلی مهم نیست
 • مهارت های فردی قوی و مهارت های ارتباط با مشتری
 • مهارت مدیریت زمان به طور موثر
 • توانایی کار موثر تحت شرایط فشار خارجی و استرس
 • درک بازارهای انرژی و تجربه در عملیات انرژی، بازاریابی، مدیریت قرارداد، مدیریت مالی، اندازه گیری یا حسابداری در صنعت انرژی مطلوب است
 • تجربه در طراحی و اجرای فرآیند (مطلوب اما ضروری نیست)

فواید کار کردن در شرکت Jemena در استرالیا

جمنا Jemena یک شرکت پویا است و تمرکز آن بر جذب افراد حرفه ای و با استعداد حوزه نفت و انرژی است.
تلاش ما بر این بوده که یک محیط کار استثنایی با حقوق عالی ، مساعدت در آموزش و مزایای مالی دیگر را در کنار دیگر مزایا ، به شما ارائه دهیم.
اگر قصد استخدام شدن در این شرکت را دارید، باید CV یا رزومه انگلیسی خود را به همراه Cover Letter به این شرکت ارسال کنید. شرکت Jemena در شهر ملبورن استرالیا واقع شده است.

جملات شرطی نوع دوم به همراه مثال و ترجمه – آموزش گرامر

جملات شرطی نوع دوم به همراه مثال و ترجمه – آموزش گرامر

در زبان انگلیسی از جملات شرطی نوع دوم برای بیان حالت خیالی و تصوری استفاده می شود.
آموزش گرامر شرطی نوع دوم
شرایطی که اتفاق نیوفتاده و ما تصور می کنیم که اگر اتفاق می افتاد، چه پیامد و نتیجه ای می داشت.
به مثال های زیر با ترجمه فارسی دقت کنید:
If I won a lot of money, I’d travel the world.
ترجمه: اگر پول زیادی ببرم، کل دنیا را می گردم.
Where would you live if you could live anywhere in the world?
اگر هر جایی در دنیا که می خواستی می توانستی زندگی کنی، کجا زندگی می کردی؟
If I had enough time, I would watch TV now or later on.
اگر وقت کافی داشتم، الان یا بعدا تلویزیون تماشا می کردم.

فرمول ساخت جملات شرطی نوع دوم  

If + simple past, would + simple form
دقت کنید که بعد از If زمان جمله گرامر ساده است، اما وضعیت مربوط به حال حاضر و آینده است.
نکته گرامر : اتفاق و صحبت ما مربوط به گذشته نیست، بلکه تصور می کنیم.
به مثال های جملات شرطی نوع دوم و توضیحات زیر دقت کنید.
مطلب مرتبط: استفاده از جمله شرطی نوع را در سریال Suits در اینجا ببینید.
If I taught this class, I wouldn’t give tests.
اگر من به این کلاس درس می دادم، آزمون نمی گرفتم. (در واقع من به این کلاس درس نمی دهم)
If he were here right now, he would help us.
اگر همین الان اینجا بود، به ما کمک می کرد. (در واقع، او الان اینجا نیست)
If I were you, I would accept their invitation.
اگر من جای تو بودم، دعوت آن را قبول می کردم. (در حقیقت، من جای تو نیستم)
نکته گرامری: در جملات شرطی ، برای ضمیر مفرد و جمع ، از were استفاده می شود.
If I had that dress, I would hit on him.
اگر آن لباس تنم بود، مخشو می زدم. (ولی در حقیقت، اون لباس زنانه رو ندارم)

مقایسه Would و Could در جملات شرطی نوع دوم

If I had enough money, I would buy a car.
اگر پول کافی داشتم، یک ماشین می خریدم. (در این جمله، گوینده می خواهد یک ماشین بخرد، اما پول کافی ندارد. Would میل و نتیجه قابل پیش بینی را بیان می کند)
If I had enough money, I could buy a car.
اگر پول کافی داشتم، می تونستم یک ماشین بخرم. ( در این جمله ، گوینده یک نتیجه ممکن را بیان می کند. could در واقع همان معنای Would be able to را می دهد)

Thursday, November 29, 2018

درس اول آموزش مکالمه با فیلم هری پاتر : گرامر Should have p.p

درس اول آموزش مکالمه با فیلم هری پاتر : گرامر Should have p.p

آموزش رایگان مکالمه با فیلم هری پاتر
در این قسمت، می خواهیم به آموزش گرامر بسیار کاربردی Should have past participle بپردازیم که در فیلم استفاده شده است.
این گرامر در کنکورهای زبان انگلیسی ، آیلتس و تافل کاربرد دارد.

لینک دانلود درس اول فیلم و آموزش صوتی استاد احمدزاده

از گرامر Should have + past participle زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم در مورد تاسف خوردن صحبت کنیم.

I got really wet walking home last night, I should have taken an umbrella.
ترجمه : دیشب موقع اومدن به خونه کاملا خیس شدم. باید یک چتر می بردم (که نبردم)
گوینده وقتی که شب گذشته به بیرون رفته ، با خودش چتر نبرده است. او تاسف می خورد که چتر به همراه نداشته. 

به مثال های زیر دقت کنید:
I should have called you sooner.
You should have spoken to me before deciding.
Sarah talked all the way through the movie. I should not have invited her to the cinema.
I’m really tired today. I should not have stayed awake so late last night.
  I shouldn’t have shouted at her.
در این بخش از فیلم هری پاتر، پروفسور دامبلدور می گوید:

I should’ve known that you would be here. Professor McGonagall.
یعنی : باید می دونستم که ممکنه اینجا باشید پروفسور مکگانگال.

لینک دانلود درس اول فیلم و آموزش صوتی استاد احمدزاده
درس دوم آموزش مکالمه با فیلم هری پاتر : صحبت کردن با مار در باغ وحش
بازگشت به صفحه آموزش مکالمه انگلیسی با فیلم هری پاتر

Wednesday, November 28, 2018

رزومه انگلیسی و پنج اشتباه گرامری که نباید مرتکب شد

رزومه انگلیسی و پنج اشتباه گرامری که نباید مرتکب شد

5 اشتباه گرامری در رزومه انگلیسی
در این نوشته پنج اشتباه گرامری رزومه انگلیسی که می تواند باعث از دست رفتن فرصت شغلی شود را بررسی می کنیم و به اهمیت گرامر صحیح در رزومه و CV می پردازیم.
پر واضح است که رزومه ، معرفی شما به کارفرما است و اولین گام تاثیرگذار بر مدیر استخدام است.
طبق تحقیقات انجام شده ، هر مدیر استخدام در نگاه اول 5 تا 7 ثانیه زمان برای هر رزومه صرف می کند و اگر تعداد اشتباهات گرامری زیاد باشد، رزومه به سطل زباله خواهد رفت.
اگر می خواهید شانس خود را برای استخدام شدن در شغل رویایی افزایش دهید، باید مطمئن شوید که رزومه انگلیسی شما به صورت حرفه ای نوشته و ویرایش شده باشد.
متاسفانه یک سری اشتباهات گرامری هستند که حتی رزومه نویسان حرفه ای هم مرتکب آن می شوند.
برای جلوگیری از افتادن در این دام گرامری، در ادامه این پنج مورد را برای شما توضیح می دهم.

Homophones یا کلماتی که دیکته متفاوت اما تلفظ یکسان دارند

Homophone ها کلماتی هستند که تلفظ یکسانی دارند اما دیکته و معنی آنها متفاوت است.
به طور مثال لغات انگلیسی two , too , to و their, they’re , there تقریبا تلفظ یکسانی دارند اما معنی و دیکته متفاوتی دارند.
درصد اشتباه و خطا در نوشتن Homophone ها زیاد است و به راحتی با یک Spell Check ساده می توان از بروز آنها جلوگیری کرد.
اما در بعضی موارد حتی متخصص رزومه نیز در استفاده از آنها دچار مشکل می شود.
قبل از تکمیل رزومه و ارسال آن ، مطمئن شوید که چند بار آن را خوانده اید و به اصطلاح Proofread کرده اید. حتی می توانید رزومه انگلیسی را به متخصص استخدام بدهید تا برای شما بخواند و مطالعه کند. مطمئن باشید که ارزشش را دارد چون مربوط به آینده شغلی شماست.
در اینجا می توانید لیستی کامل از Homophone ها را بخوانید.

صفات ملکی Possessives و مخفف ها Contractions

یکی از آزاردهنده ترین اشتباهات گرامری که توسط متقاضیان استخدام در رزومه صورت می گیرد، عدم توجه به صفات ملکی و مخفف ها است.
به عنوان مثال به لغت Your دقت کنید که به معنی تعلق داشتن به شما “You” است. اما لغت “You’re” در واقع مخفف لغت “You” و “are” است که معنایی کاملا متفاوت دارد.
اشتباه کردن در مورد این نوع لغت ها این برداشت را می دهد که شما متقاضی خیلی با سوادی در زبان انگلیسی نیستید و به طور سرسری آن را یاد گرفته اید. به همین سادگی!

استفاده نا صحیح از Apostrophes

در کنار اشتباهات گرامری ذکر شده، این مورد را هم اضافه کنید، استفاده بی مورد از Apostrophes .
بسیار دیده ام که افراد خیلی بی مورد از Apostrophe در لغاتی که S جمع دارند، استفاده می کنند.
به عنوان مثال، یکی از این اشتباهات رایج رزومه نویسی در جمله زیر است، “Supervised staff of 10 employee’s”.
واقعا نیازی به ” ‘ ” بعد از “ee” نیست. و باید به صورت “Employees” نوشته شود، چون کارمندان را به صورت جمع بیان می‌کنید. Employee’s در واقع Possessive است و نشان از مالکیت دارد.
این مورد به نظر خیلی ساده است اما بسیار بسیار در رزومه های انگلیسی دیده شده است.

عدم تطابق فاعل و فعل Subject-Verb Agreement

وقتی برای رزومه خود جملاتی می نویسید، توجه ویژه ای به تطابق فاعل با فعل داشته باشید.
این اشتباه هم به سادگی اتفاق می افتد و خیلی رایج است که با یک مرور دوباره رزومه و ویرایش آن به راحتی قابل برطرف کردن است.
یک روش این است که رزومه انگلیسی خود را با صدای بلند بخوانید و شخص دیگری نیز به شما گوش دهد. به راحتی متوجه خواهید شد که آیا s سوم شخص را برای فعل مربوط به خودتان استفاده کرده اید یا خیر.

زمان حال Present و گذشته Past

زمانی که رزومه انگلیسی می نویسید، از جملات زمان گذشته برای صحبت از سوابق شغلی و پوزیشن های گذشته استفاده کنید.
زمانی که به پوزیشن حال حاضر خود اشاره می کنید، می توانید از زمان حال یا Present Tense استفاده کنید.
مراقب باشید که در طول رزومه نویسی، زمان درست را انتخاب کنید. تفاوت بین work و worked در زبان انگلیسی زیاد است و از نظر حرفه ای بودن، آینده شغلی شما را با خطر مواجه می کند.
اگر می خواهید که از این ایرادات رایج گرامر در رزومه انگلیسی جلوگیری کنید، با سایت English Partner همراه باشید و همچنین می توانید از طریق صفحه تماس با من ارتباط برقرار کنید.
مطمئن شوید که چند ایراد گرامری ، آینده شغلی شما را با خطر مواجه نمی کند.

Sunday, November 25, 2018

استخدام در شرکت استرالیایی Elevate – دستیار مدیر بازاریابی و نویسنده محتوا

استخدام در شرکت استرالیایی Elevate – دستیار مدیر بازاریابی و نویسنده محتوا

شرکت معروف Elevate در سیدنی استرالیا ، فوری نیازمند استخدام دستیار مدیر بازاریابی و نویسنده محتوا یا Content Producer / Writer است.
استخدام در شرکت استرالیایی
پس از مطالعه شرایط استخدام و معرفی این شرکت ، می توانید رزومه انگلیسی خود را برای آنها ارسال کنید.
آدرس صفحه تماس با مای شرکت Elevate در اینجا موجود است.

شرایط استخدام در شرکت استرالیایی Elevate

 • گرامر انگلیسی (تو نیازمندی های شغل از لغت Impeccable به معنی بی عیب و نقص استفاده کرده) ، املا و بیان انگلیسی عالی
 • ارتباط برقرارکننده (Communicator) در اسپیکینگ ، رایتینگ و لیسنینگ عالی – به خصوص در خلاصه برداری
 • توانایی فوق العاده در تحقیقات
 • خلاق ، نوآور و سازگار (Creative/Innovative/Adaptable) – برای پیدا کردن روش های جدید بیان مفاهیم
 • توانایی کار مشارکتی – برای کار کردن به عنوان عضوی از یک تیم
 • مستقل و توانایی تمرکز بالا – کار به تنهایی و توانایی زمان بندی کارها
 • مجرب در ارتباطات حوزه سلامت
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی نوشتن محتوا بدون جانبداری
 • توانایی تغییر لحن نوشتن نسبت به رسانه های مختلف ، گروه های سنی و گروه های هدف
با توجه به نکات بالا، رزومه شما باید به گونه تنظیم شود که حداکثر موارد بالا را پوشش دهد.

مهارت های خاص این شغل

 • توانایی نوشتن خلاقانه ، تکنیکی و آکادمیک
 • توانایی ترجمه مفاهیم پیچیده پزشکی به زبان ساده انگلیسی بدون از دست دادن مفاهیم اصلی
 • مقالات و مطالب مربوط به سوابق گذشته در وبلاگ ها، وب سایت محتوا ، روزنامه ها ، بروشورها و غیره (سوابق کاری خود را حتما در رزومه انگلیسی ذکر کنید.)
 • تجربه طراحی آموزشی یک مزیت می باشد (Instructional design experience would be an advantage)

معرفی شرکت خارجی Elevate

Elevate یک شرکت واقع در استرالیا است که یک رویکرد یکپارچه برای مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه و توانبخشی ارائه می‌دهد (به انگلیسی Providing an integrative approach to preventative and rehabilitative health care).
Elevate خدمات بهداشتی به افراد و محل کار شرکت های خود را از طریق کلینیک های بهداشتی یکپارچه پزشکی در مناطق کلان شهر در سیدنی، ملبورن و بریزبن ارائه می دهد. و اولین کلینیک و مرکز عالی آن در سیدنی  واقع شده است. Center of Excellence in Sydney CBD
به عنوان دستیار بازاریابی / طراح گرافیک ، شما با مدیر بازاریابی برای ایجاد کمپین بازاریابی نوآورانه با استفاده از مهارت های طراحی گرافیک و تجربه خود کار خواهید کرد.
کار شما نه تنها تأثیر قابل توجهی بر رشد کسب و کار خواهد داشت، بلکه موجب بهبود گروه هایی که ما در مورد پیشگیری، درمان و مدیریت بیماری مزمن آموزش می دهیم، می شود.

در شرکت استرالیایی Elevate چه چیزی را می آورید

شما یک ذهن کنجکاو و یک علاقه / تعهد قوی به مرکز مراقبت های بهداشتی جامع می آورید.
کلینیک های بالینی Elevate با رویکرد مبتنی بر بیمار برای مراقبت های بهداشتی ساخته شده اند که احترام به نیازها، ارزش ها و اهداف بهداشتی هر شخص را مورد احترام و پذیرش قرار می دهند.
 ما مفتخر به داشتن تیم یکپارچه متخصصان بهداشتی و پزشکی در هر کلینیک هستیم.
شما ترجیح می دهید در یک شرکت کوچک کار کنید جایی که در آن می توانید تفاوت ایجاد کنید ، و یک بیزنس را در تمام سطوح بشناسید و به طور مستقیم با بازاریابی و ارتباطات کسب و کار ، کار کنید.  

تعهدات شرکت Elevate به شما چیست؟

ما بر روی شما سرمایه گذاری می کنیم و ما می خواهیم که شما به موفقیت برسید. هدف ما این است که با اشتیاق و هیجان به سر کار بیایید.
ما بر مبنای تجربه، نگرش، عملکرد و ارزش افزوده مداوم پاداش می دهیم.

 

Saturday, November 24, 2018

درس چهارم آموزش سریع مکالمه انگلیسی با فیلم به دنبال خوشبختی

درس چهارم آموزش سریع مکالمه انگلیسی با فیلم به دنبال خوشبختی

آموزش مکالمه با فیلم در جستجوی خوشبختی

بر روی لینک پیج کلیک کنید. 
 
برای یادگیری سریع مکالمه انگلیسی ، کافی است که در منزل و اوقات استراحت ، این یک دقیقه فیلم را تماشا کنید و به توضیحات من گوش دهید.
بهترین عبارت ها را در کمتر از 15 دقیقه یاد میگیرید و برای همیشه حفظ می شوید.
در درس چهارم آموزش زبان انگلیسی با فیلم کوتاه دو عبارت بسیار کاربردی یاد می گیریم:
 • Drop off something
 • Make someone’s acquaintance
نکته اول: همیشه به خاطر داشته باشید که اگر عبارت یا لغتی را در فیلم یاد بگیرید، آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. به همین دلیل است که من از عبارت آموزش سریع مکالمه انگلیسی برای این دوره ها استفاده می کنم.

نکته دوم: برای یادگرفتن زبان انگلیسی از طریق فیلم ، حتما باید آن تکه فیلم کوتاه را بیش از 30 بار تماشا کنید و جملات بازیگران را تکرار کنید. به طوری که مثلا اگر کارگردان از شما خواست آن نقش را بازی کنید، تمام دیالوگ ها یادتان باشد!

پس از یادگیری گرامر و لغات انگلیسی ، نوبت به تمرین تلفظ و لحن است که تا به اینجای کار به طور اتوماتیک 30 بار آن را تمرین کرده‌اید! بدون اینکه خسته شده باشید.
اگر شش ماه با این روش تمرین کنید، نتیجه آن شما را شگفت زده خواهد کرد.

من به شما قول می دهم که به سطح پیشرفته برسید.
برای مشاهده درس های گذشته صفحه ” آموزش انگلیسی با فیلم به دنبال خوشبختی ” مراجعه کنید.
مطلب مرتبط: یادگیری زبان انگلیسی با کارتون Big Hero 6

متن مکالمات فیلم به همراه آموزش لغات و گرامر

Mr. Twistle. Chris Gardner
Hi. Hi.
I wanted to drop off this personally and make your acquaintance.
میخواستم که این رو شخصا تحویل بدم و با شما آشنا بشم.
Make your acquaintance یعنی با شما آشنا بشم. خیلی عبارت جالبی است و در کتاب های آموزش انگلیسی ، قطعا نمی توانید چنین عباراتی را بیابید.
در شکستن یخ مذاکرات تجاری می توانید از این جمله و عبارت خاص استفاده کنید.
معنی drop off : کسی یا چیزی را توسط ماشین حمل کردن و در مکانی قرار دادن یا رها کردن
مثال :
*I will drop you off on my way home.
ترجمه : سر راهم به خانه، تو رو هم می رسونم.
معنی Acquaintance : کسی که شما فقط می شناسید اما دوست نزدیک شما نیست.
* make someone’s acquaintance